0903071237

Cửa cuốn nhà xưởng

Thông số kỷ thuật

– Bản nan 80mm có độ dày từ 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1mm, chiều rộng cửa tối đa 7m

– Bản nan 100mm có độ dày từ 0.9mm, 1mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, chiều rộng cửa tối đa 12mm

– Màu xanh, kem, xám, sơn tỉnh điện màu ghi sần…

Rày dẩn hướng bản 70 dày 1mm, 1.2mm

Rày dẩn hướng bản 100 dày 1.2mm, 1.4mm