BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN – GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN

Liên hệ để được tư vấn, báo giá và chiết khầu từ 15% đến 25%

 LH: 090 307 1237

TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ
Motor YY- HUALIN CN Đài Loan ( bao gồm: Hộp điều khiển + 2romote + 1 công tắc gắn tường)
1  300kg dùng cho cửa dưới 14m2 Bộ 3.600.000
2  500kg dùng cho cửa dưới 18m2 Bộ 3.900.000
3  600kg dùng cho cửa dưới 23m2 Bộ 4.200.000
4  800kg dùng cho cửa dưới 30m2 Bộ 6.500.000
5  1000kg dùng cho cửa dưới 40m2 Bộ 8.500.000
Motor JG CN Đài Loan ( bao gồm: Hộp điều khiển + 2romote + 1 công tắc gắn tường)
1 JG -300kg dùng cho cửa dưới 14m2 Bộ 4.500.000
2 JG -400kg dùng cho cửa dưới 20m2 Bộ 5.300.000
3 JG -600kg dùng cho cửa dưới 25m2 Bộ 6.200.000
4 JG -800kg dùng cho cửa dưới 30m2 Bộ 8.500.000
1 Motor 300kg dùng cho cửa dưới 14m2 Bộ 4.200.000
2 Motor 600kg dùng cho cửa dưới 20m2 Bộ 4.700.000
3 Motor 800kg dùng cho cửa dưới 30m2 Bộ 6.500.000
4 Motor 1000kg dùng cho cửa dưới 35m2 Bộ 8.500.000
1 Motor 300kg dùng cho cửa dưới 12m2 Bộ 4.400.000
2 Motor 300kg dùng cho cửa dưới 16m2 Bộ 4.700.000
3 Motor 300kg dùng cho cửa dưới 25m2 Bộ 5.400.000
4 Motor 300kg dùng cho cửa dưới 30m2 Bộ 8.300.000
1 YH – 300kg dùng cho cửa dưới 15m2 Bộ 7.250.000
2 YH – 400kg dùng cho cửa dưới 20m2 Bộ 7.750.000
3 YH – 500kg dùng cho cửa dưới 25m2 Bộ 8.750.000
4 YH – 700kg dùng cho cửa dưới 35m2 Bộ 14.500.000
1 120N dùng cho cửa dưới 7m2 Bộ 5.700.000
2 140N dùng cho cửa dưới 10m2 Bộ 6.600.000
3 230N dùng cho cửa dưới 14m2 Bộ 7.500.000
4 300N dùng cho cửa dưới 18m2 Bộ 8.600.000
BÌNH LƯU ĐIỆN SAFFEDOOR
1 Bình lưu điện SD 7.5 AH 400kg lưu điện từ 18h -24h  Bộ 3.900.000
2 Bình lưu điện SD 12 AH 400kg lưu điện từ 36h -48h  Bộ 4.900.000
3 Bình lưu điện SD 7.5 AH 600kg lưu điện từ 18h -24h  Bộ 4.200.000
4 Bình lưu điện SD 7.5 AH 600kg lưu điện từ 36h -48h  Bộ 5.200.000
5 Bình lưu điện SD 7.5 AH 800kg lưu điện từ 36h -48h  Bộ 6.200.000
Phụ Kiện Khác
1 Tay điều khiển dùng cho motor ngoài Cái 350.000
2 Tay điều khiển YH Đài Loan dùng cho motor ngoài Cái 450.000
3 Tay điều khiển motor ống Cái 450.000
4 Còi báo động Bộ 480.000
5 Hệ thống tự dừng khi gặp vật cản Bộ 1.200.000

MOTOR – BÌNH LƯU ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN

CC1 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn MOTO1 1 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn MO3 1 e1602219712996 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn MO4 2 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn
MO5 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn MO6 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn MO8 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn MO7 300x173 2 - Bảng giá phụ kiện cửa cuốn