BẢNG GIÁ CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN

Khối lượng
(m2 /bộ)
≥ 10m2  9 – 10m2  8 – 9m2  7 – 8m2  6 – 7m2 
 1. Dòng phổ thông – U thường, nhíp tiêu chuẩn
Cửa không lá 480.000 490.000 500.000 510.000 530.000
Lá 70 580.000 590.000 600.000 610.000 630.000
 2. Dòng tiêu chuẩn – U dày 7 dem, nhíp tiêu chuẩn
Cửa không lá 530.000 540.000 550.000 560.000 580.000
 Lá 70 630.000 640.000 650.000 660.000 680.000
 3. Dòng đặc biệt – U dày 8 dem, nhíp tiêu chuẩn
Cửa không lá 580.000 590.000 600.000 610.000 630.000
 Lá 70 680.000 690.000 700.000 710.000 730.000
 4. Dòng đặc biệt – U dày 9 dem,nhựa  trong PP nguyên chất, nhíp đặc
Cửa không lá 630.000 640.000 650.000 660.000 680.000
Lá 70 730.000 740.000 750.000 760.000 780.000
 5. Dòng cao cấp – U dày 1.0 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc.
Cửa không lá 680.000 690.000 700.000 710.000 730.000
Lá 70 780.000 790.000 800.000 810.000 830.000
 6. Dòng cao cấp – U dày 1.1 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc.
Cửa không lá 730.000 740.000 750.000 760.000 780.000
Lá 70 830.000 840.000 850.000 860.000 880.000
 7. Dòng cao cấp – U dày 1.1 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc.
Cửa không lá 780.000 790.000 800.000 810.000 830.000
Lá 70 880.000 890.000 900.000 910.000 930.000

Lưu ý :
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuê VAT 10%.
– Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Thành Phồ Hồ Chí Minh.
– Đặc biệt có đường ray treo siêu chắc và bền, khách hàng có nhu cầu lắp đặc 450.000/ mét ngang.
– Tiêu chuẩn lá thấp hơn cửa 40cm, nếu yêu cầu lá vượt mức +250.000/m2 phần vượt mức.
– Đơn hàng trên chưa bao gồm chi phí đục đẻo, tháo cửa cũ.

BẢNG GIÁ CỬA KÉO CAO CẤP SƠN SẦN ĐỨC

Khối lượng
(m2 /bộ)
≥ 10m2  9 – 10m2  8 – 9m2  7 – 8m2  6 – 7m2 
 1. Dòng cao cấp U dày 1 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần
Cửa không lá 880.000 890.000 900.000 910.000 940.000
Lá 70 980.000 990.000 1.000.000 1010.000 1.040.000
 2. Dòng cao cấp U dày 1.1 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần
Cửa không lá 910.000 920.000 930.000 940.000 970.000
Lá 70 1.010.000 1.020.000 1.030.000 1.040.000 1.070.000
 3. Dòng cao cấp U dày 1.2 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần
Cửa không lá 940.000 950.000 960.000 970.000 1.000.000
Lá 70 1.040.000 1.050.000 1.060.000 1.07.000 1.100.000
 4. Dòng cao cấp U dày 1.3 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần
Cửa không lá 970.000 980.000 990.000 1.000.000 1.030.000
Lá 70 1.070.000 1.080.000 1.090.000 1.100.000 1.1300.000
 5. Dòng cao cấp U dày 1.4 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần
Cửa không lá 1.000.000 1.010.000 1.020.000 1.030.000 1.060.000
Lá 70 1.100.000 1.110.000 1.120.000 1.130.000 1.090.000
6. Dòng cao cấp – U dày 1.1 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc.
Cửa không lá 730.000 740.000 750.000 760.000 780.000
Lá 70 830.000 840.000 850.000 860.000 880.000

Lưu ý : – Đơn giá trên chưa bao gồm thuê VAT 10%.
– Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Thành Phồ Hồ Chí Minh.
– Đặc biệt có đường ray treo siêu chắc và bền, khách hàng có nhu cầu lắp đặc 450.000/ mét ngang.
– Tiêu chuẩn lá thấp hơn cửa 40cm, nếu yêu cầu lá vượt mức +400.000/m2 phần vượt mức.
– Đơn hàng trên chưa bao gồm chi phí đục đẻo, tháo cửa cũ.