0903071237

Phụ kiện cửa cổng xếp

Motor cổng xếp1

Phụ kiện cửa cổng xếp

Liên Hệ

  • Mô tả

Mô tả

PHỤ KIỆN CỬA CỔNG XẾP

Màn hình chạy chữ theo yêu cầu

20181109_144129

Màn hình cố định

20181109_144134

Hộp điều khiển không ray

20181109_144116

Hộp điều khiển có ray

20181109_144121

Kệ motor không ray

20181109_144124

Kệ motor có ray

20181109_144126Bánh xe

20181109_144043                20181109_144050